PRAVILA PRIVATNOSTI

Sukladno zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, FERRO GRUPA d.o.o. (FERRO GRUPA ili Voditelj Obrade), Radetići 9, Matulji, poštuje i uvažava privatnost svakog posjetitelja naših web stranica te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju  korištenjem web stranice http://www.ferrogrupa.hr/ te na neke druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi FERRO GRUPA.

Voditelj Obrade osobnih podataka

FERRO GRUPA d.o.o., Radetići 9, Matulji, OIB: 04493251058
Tel: 051-703-631
e-mail: info@ferrogrupa.hr


1. Kolačići

Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Izjavu o kolačićima.


2. Podaci koji se prikupljaju putem web shopa

Voditelj Obrade prikuplja od svojih kupaca putem web shopa sljedeće osobne podatke:

  • ime, prezime, zemlja, poštanska adresa (regija,grad,ulica i kućni broj, poštanski broj), broj telefona, e-mail adresa kao obvezne podatke
  • druge lokacijske podatke o poštanskoj adresi kupca (stan, apartman, kat, itd.) i sve druge osobne podatke koje ispitanik sam unese u polje „napomene uz narudžbu“ kao dobrovoljne podatke

Svrha prikupljanja obveznih podataka je dostava ponuda za kupovinu na upit kupca i dostava narudžbe. Svrha prikupljanja dobrovoljnih podataka je prilagođavanje narudžbe i dostave naručene robe željama ispitanika. Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i nužnost obrade za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka.


3. Način obrade

Način obrade obveznih i dobrovoljnih podataka je u elektroničkom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite  osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus. Osobni podaci se neće ustupati trećim primateljima, osim ako je takvo ustupanje utemeljeno na propisu. Podaci se ne iznose iz Europske Unije.


4. Razdoblje pohrane

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju od 5 godina nakon isteka godine u kojoj je prekinuta komunikacija po postavljenom upitu, odnosno od ispunjenja ugovornog odnosa ili duže ukoliko je sudski spor u tijeku ili ako je zastarni rok duži od prvonavedenog roka.


5. Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima – Vaše je pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje – imate pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom. 
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – imate pravo od  Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu – imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr. 

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu FERRO GRUPE navedenu u rubrici Voditelj Obrade osobnih podataka.