Skip to content
Politika zaštite osobnih podataka
 i uvjeti korištenja web stranice


POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Kako biste razumjeli koje informacije prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo, molimo vas pročitajte ova Pravila privatnosti u cijelosti. Sva pitanja u vezi Vaših osobnih podataka možete poslati na e-mail adresu: info@ferrogrupa.hr

Sukladno zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, FERRO GRUPA d.o.o. (FERRO GRUPA ili Voditelj Obrade), Radetići 9, Matulji, poštuje i uvažava privatnost svakog posjetitelja naših web stranica te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju korištenjem web stranice https://www.ferrogrupa.hr/ te druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi FERRO GRUPA d.o.o.. u svrhu pružanja tražene usluge od strane korisnika.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
FERRO GRUPA d.o.o., Žegoti 5b, 51215 Kastav, OIB: 04493251058
Tel: 051-703-631
e-mail: info@ferrogrupa.hr

1. KOLAČIĆI
Što su kolačići?
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite neku internetsku stranicu.
Kolačići prve strane su kolačići koje pohranjuju internetske stranice koje posjećujete. Samo ih te internetske stranice mogu pročitati. Ako neka stranica koristi i vanjske usluge, one mogu pohranjivati vlastite kolačiće, koji se nazivaju kolačići treće strane.
Trajni kolačići pohranjuju se na vaše računalo i ne brišu automatski kad zatvorite preglednik. Za razliku od njih, sesijski kolačići se brišu svaki put kad zatvorite preglednik.
Kad god posjetite internetske stranice www.ferrogrupa.hr, od vas će se tražiti da prihvatite ili odbijete kolačiće.
Svrha je omogućiti stranicama da određeno vrijeme „pamte” vaše osobne preferencije (npr. korisničko ime, jezik itd.).
Tako ih ne morate ponovno unositi kad pregledavate stranice tijekom istog posjeta.
Kolačići se mogu koristiti i za izradu anonimiziranih statističkih podataka o pregledavanju naših stranica.

Kako naše stranice www.ferrogrupa.hr rade s kolačićima?
Stranice www.ferrogrupa.hr uglavnom koriste „kolačiće prve strane”. To su kolačići koje definira i nadzire Ferro grupa d.o.o. (tj. to ne čini nikakva vanjska organizacija).
Međutim, da biste mogli vidjeti sadržaj nekih od naših stranica, morat ćete prihvatiti kolačiće vanjskih organizacija.
Mi koristimo tri vrste kolačića prve strane. Oni služe za:
– pohranjivanje osobnih preferencija posjetitelja
– funkcioniranje naših stranica
– prikupljanje analitičkih podataka (o ponašanju posjetitelja)

Osobne preferencije posjetitelja
Kolačiće za te postavke pohranjujemo mi i samo ih mi možemo čitati. Oni pamte:
– jeste li prihvatili (ili odbili) pravila naših internetskih stranica o kolačićima
– jeste li već ispunili našu anketu (o korisnosti sadržaja stranica), tako da vam se ne otvori ponovno.

Operativni kolačići
Neke kolačiće moramo uključiti da bi određene internetske stranice mogle funkcionirati. Za te kolačiće nije potrebna vaša privola. To su:
– kolačići za autentifikaciju koji se pohranjuju na vaš uređaj kad posjetite internetske stranice, a njihovim korištenjem prihvaćate politiku zaštite osobnih podataka koja se primjenjuje na stranicama.
– tehnički kolačići koji su potrebni za ispravno funkcioniranje informatičkog sustava se pohranjuju kad koristite uslugu pripreme, izrade i slanja narudžbe za proizvode, a njihovim korištenjem prihvaćate politiku zaštite osobnih podataka koja se primjenjuje na stranicama.

Analitički kolačići
Služe isključivo za interno istraživanje kako bismo mogli poboljšati usluge koje pružamo korisnicima.
Ti kolačići samo registriraju vašu interakciju s našim internetskim stranicama. Vi ste pritom anonimni, tj. ne može vas se identificirati na temelju prikupljenih podataka.
Ti se podaci ne dijele ni s jednom trećom stranom niti koriste u druge svrhe. Anonimizirani statistički podaci mogu biti proslijeđeni ugovarateljima koji rade na komunikacijskim projektima na temelju ugovornog sporazuma s Ferro grupa d.o.o.

Kolačići trećih strana
Na nekima od naših stranica prikazuju se sadržaji vanjskih pružatelja usluga, kao što su YouTube, Facebook i Twitter.
Kako biste vidjeli te vanjske sadržaje, prvo morate prihvatiti njihove uvjete korištenja. To uključuje njihova pravila o kolačićima, koja mi ne kontroliramo.
Ako ne otvarate taj sadržaj, kolačići treće strane neće biti pohranjeni na vaš uređaj.

Brisanje kolačića
Ako izbrišete povijest pretraživanja iz svojeg preglednika, izbrisat ćete sve kolačiće koji se u tom trenutku nalaze na vašem uređaju. Brisanje povijesti izbrisat će sve kolačiće sa svih internetskih stranica koje ste ikad posjetili.
Međutim, imajte na umu da tako možete izgubiti i neke spremljene podatke koje biste možda htjeli zadržati (npr. podatke za lakše ispunjavanje druge narudžbe ili neke osobne preferencije).

Upravljanje kolačićima
Ako želite podesiti kolačiće za pojedinačne stranice, pogledajte postavke privatnosti i kolačića u vašem glavnom pregledniku.

Blokiranje kolačića
Većinu današnjih preglednika možete podesiti tako da blokiraju pohranjivanje kolačića na vaš uređaj, ali onda ćete svaki put kad posjetite neku stranicu morati ručno podešavati neke osobne preferencije. Imajte u vidu da u tom slučaju neke usluge i funkcionalnosti možda neće dobro raditi.


2. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM WEB STRANICE WWW.FERROGRUPA.HR
Voditelj Obrade prikuplja od svojih kupaca putem web shopa sljedeće osobne podatke kao obavezne podatke:
Ime, Prezime, Naziv poduzeća, Država, Poštanska adresa (županija, poštanski broj, grad, ulica i kućni broj), Broj telefona, E-mail adresa, te druge osobne podatke koje ispitanik sam unese u polje „napomene uz narudžbu“ kao dobrovoljne podatke
Svrha prikupljanja obveznih podataka je dostava ponuda za kupovinu na upit kupca i dostava narudžbe. Svrha prikupljanja dobrovoljnih podataka je prilagođavanje narudžbe i dostave naručene robe željama ispitanika. Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i nužnost obrade za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka.


3. NAČIN OBRADE
Način obrade obveznih i dobrovoljnih podataka je u elektroničkom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus. Osobni podaci se neće ustupati trećim primateljima, osim ako je takvo ustupanje utemeljeno na propisu. Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

4. RAZDOBLJE POHRANE
Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju od 5 godina nakon isteka godine u kojoj je prekinuta komunikacija po postavljenom upitu, odnosno od ispunjenja ugovornog odnosa ili duže ukoliko je sudski spor u tijeku ili ako je zastarni rok duži od prvonavedenog roka.


5. PRAVA U POGLEDU PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava, koja možete ostvariti kontaktiranjem VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
FERRO GRUPA d.o.o., Radetići 9, Matulji, OIB: 04493251058
Tel: 051-703-631, e-mail: info@ferrogrupa.hr:
Pravo na pristup osobnim podacima – Vaše je pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
Pravo na brisanje – imate pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – imate pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
Pravo na ulaganje prigovora na obradu – imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka – imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.
Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu FERRO GRUPE navedenu u rubrici Voditelj Obrade osobnih podataka.